Algemene voorwaarden

Je kunt de algemene voorwaarden als pdf bestand downloaden maar je kunt ook door het bestand bladeren op deze pagina.

INLEIDING

Welkom bij Kleistad!

We hebben een aantal huisregels opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen op een plezierige manier kan werken in het inloopatelier.

Wij vragen je dan ook om deze huisregels aandachtig door te nemen en wanneer er zaken onduidelijk zijn deze met ons te bespreken.

Kleistad staat open voor nieuwe ideeën/initiatieven en we proberen ons aanbod steeds te verbeteren. We passen daarom regelmatig de huisregels aan. De laatste versie van de algemene voorwaarden en huisregels staat op de website van kleistad op de pagina inloopatelier. Bij een nieuwe aanmelding voor een abonnement, cursus of workshop wordt de link naar de pagina met de huisregels meegezonden zodat altijd de laatste versie kan worden bekeken.

In deze huisregels zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

Inhoud

INLEIDING.. 1

DE ORGANISATIE VAN KLEISTAD.. 2

DE ABONNEMENTEN.. 3

CURSUSSEN/CURSISTEN.. 4

WORKSHOPS/KINDERFEESTJES. 4

GEZOND WERKEN.. 5

DE WERKPLEK.. 5

GEBRUIK VAN DE OVENS. 6

HET VULLEN VAN DE OVENS. 7

GLAZUREN.. 7

WERK DAT KLAAR IS. 8

DE KLEISTAD GALERIE.. 8

PARKEREN.. 8

PRIVACY.. 8

We hopen dat je met veel plezier in het inloopatelier van Kleistad zal werken.

Daan, Anne-France en Annelies

info@kleistad.nl

DE ORGANISATIE VAN KLEISTAD

Kleistad is een stichting, gerund door vrijwilligers.

De stichting Kleistad beheert een inloopatelier en biedt cursussen en workshops aan voor het werken met klei. De inkomsten worden gebruikt voor de huur, uitbreiding en onderhoud van het atelier. Het bestuur van Kleistad bestaat uit:

Daan Gunneweg voorzitter

Annelies Kool penningmeester

Anne-France Monshouwer secretaris

Kleistad biedt de mogelijkheid om met een abonnement te komen werken in het atelier tijdens de openingstijden en gebruik te maken van de aanwezige apparatuur.

Iedere abonnee die gebruikmaakt van het inloopatelier wordt geacht zelfredzaam te zijn.

Abonnees die nog geen ervaring met klei hebben, dienen eerst een cursus te volgen bij Kleistad. Gebruikmaken van de voorzieningen van Kleistad is op eigen risico.

Stichting Kleistad is op geen enkele manier aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van werkstukken, gereedschappen of andere persoonlijke spullen van gebruikers van het inloopatelier.

Een dringend verzoek aan iedereen om nooit aan werk van andere gebruikers te komen, ongebakken werkstukken zijn erg kwetsbaar.

Machines, apparatuur, gereedschappen van de stichting worden niet uitgeleend.

Het bestuur kan te alle tijde de regels aanpassen en/of aanwijzingen geven voor het gebruik van het atelier en de apparatuur.

Elke gebruiker van het atelier is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van apparatuur, gereedschappen en het schoonhouden van het atelier.

De bestuursleden geven nieuwkomers uitleg over het gebruik van het atelier. Ze laten zien wat er aanwezig is, wat door de abonnees gebruikt kan worden en wat men zelf mee moet nemen. Wat wel en niet door de gootsteen gespoeld mag worden, het nut van de slibbak en de ton voor glazuurresten.

Voor alle vragen, of suggesties betreffende het werken in het atelier kun je bij de bestuursleden terecht.

Bij een meningsverschil tussen de gebruikers van Kleistad dient men dit eerst zelf op te lossen. Indien dit niet lukt, kan tussenkomst van het bestuur verwacht worden en zal het bestuur een bindend advies geven. Leidt een en ander niet tot een afdoende oplossing dan kan het abonnement van betreffende gebruikers van het atelier beëindigd worden of niet worden verlengd.

Er geldt een algeheel rookverbod voor het hele gebouw.

Kinderen hebben alleen onder begeleiding toegang tot het inloopatelier.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Actuele openingstijden van inloopatelier Kleistad worden via de website (www.kleistad.nl) bekendgemaakt.

Tijdens de schoolvakanties van midden Nederland is het inloopatelier beperkt geopend. De aangepaste openingstijden en extra activiteiten zijn op de website te vinden.

DE ABONNEMENTEN

Om in het atelier te kunnen werken moet je beschikken over een geldig abonnement. Via het inschrijfformulier op de website van Kleistad kan men zich inschrijven voor de abonnementen. Voor toegang is het verplicht om te reserveren voor een werkplek.

Abonnees met een beperkt of onbeperkt abonnement kunnen gebruik maken van de ovens tegen het voordelige stooktarief voor abonnees door een oventegoed aan te schaffen.

Abonnees kunnen gebruikmaken van de apparatuur in het atelier en de materialen van Kleistad die in de kasten staan voor algemeen gebruik. Bij veelvuldig gebruik van bepaalde materialen of gereedschappen wordt er aangeraden om deze zelf aan te schaffen. Zo blijven de spullen voor iedereen beschikbaar.

Beperkt abonnement:

Tijdens openingstijden van Kleistad kun je één dagdeel in de week zelfstandig aan het werk in het atelier.  Dagdelen kunnen niet worden opgespaard of later worden ‘ingehaald’. Wel is er de mogelijkheid om je abonnement tijdelijk te pauzeren.

Je krijgt een schap in een van onze stellingkasten om je gereedschap en materiaal te bewaren.

Onbeperkt abonnement:

Tijdens de openingstijden van Kleistad kun je onbeperkt gebruik maken van het atelier. Voor toegang is het verplicht om te reserveren voor een werkplek. Je krijgt standaard twee schappen in een stellingkast of een halve witte kast om je materiaal en gereedschap op te bergen.

Voor beide abonnementen:

De eerste drie maanden dienen bij aanvang van het abonnement te worden voldaan.  Na afloop van deze “startperiode” wordt het abonnement stilzwijgend steeds met één maand verlengd. Je wordt verzocht hiervoor een machtiging af te geven voor een maandelijkse automatische incasso.

Abonnementen kun je zelf via de website beheren. Bij je inschrijving ontvang je een email met instructie hoe in te loggen op de website. Wanneer je bent ingelogd kun je:

 • Je persoonlijke gegevens wijzigen en indien gewenst informatie toevoegen die wordt opgenomen wanneer je werkstukken in de Kleistad Galerie plaatst.
 • Je abonnement beheren, hier kun je onder andere:
  • Het abonnement beëindigen
  • Het wisselen van abonnement (beperkt/onbeperkt) *
  • Extra kastruimte aanvragen *
  • Het abonnement tijdelijk pauzeren voor bijv. een vakantie *
  • De betaalwijze aanpassen *
  • Je saldo opwaarderen

* deze opties zijn alleen toegankelijk na de 3 maanden startperiode.

Alle wijzigingen op het abonnement gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende maand met uitzondering van het beëindigen van het abonnement na de startperiode. De wijziging of de pauze wordt automatisch op de sepa-incasso aangepast.

Bij het opzeggen van je abonnement graag je kast direct leegruimen.

Materialen en werkstukken die zonder overleg bij Kleistad achterblijven worden na het beëindigen van het abonnement weggedaan.

Bij het later opnieuw starten van een abonnement geldt weer de startperiode van drie maanden.

De abonnementen kunnen tijdelijk bij vakantie, ziekte of een drukke periode voor maximaal 9 weken per kalenderjaar worden gepauzeerd. De pauze kan ingaan op elke dag van de volgende maand en heeft een minimum van 2 weken. Er kan tijdens de 3 maanden van de start niet worden gepauzeerd. Het pauzeren van het abonnement wordt door Kleistad enkel geaccepteerd wanneer er een automatische machtiging is afgegeven.

Aanvullingen op het abonnement:

Aan het abonnement kunnen tegen een meerprijs per maand extra opties worden toegevoegd.

Zo kan je kiezen voor:

 • Meer bergruimte. Wanneer je behoefte hebt aan meer bergruimte kun je die per schap bij huren zolang er schappen vrij zijn.

Deze extra mogelijkheden worden alleen toegekend wanneer er een automatische machtiging is afgegeven.

CURSUSSEN/CURSISTEN

Naast het inloopatelier biedt Kleistad ook cursussen aan. Via het inschrijfformulier op de website van Kleistad kan men zich inschrijven voor de cursussen.

De start van de inschrijving voor cursussen wordt bekendgemaakt via de nieuwsbrief van Kleistad. Indeling op de cursus gebeurt in volgorde van aanmelding en betaling van inschrijfgeld.  Wanneer een cursus vol is kun je je op een wachtlijst inschrijven. Komt er een plek vrij in een cursus dan krijgt iedereen op de wachtlijst een bericht. De vrijgekomen plek gaat naar de eerste persoon die reageert.

Inschrijven op de nieuwsbrief kan via https://www.kleistad.nl/aanmelden-nieuwsbrief/

Afhankelijk van de cursus zijn de basismaterialen en de stook van het werk gemaakt tijdens de cursus inbegrepen in de cursusprijs of wordt hiervoor een bedrag apart in rekening gebracht

De cursuskosten worden per cursus bekend gemaakt.

Cursisten kunnen, wanneer ze een les gemist hebben, deze inhalen tijdens de looptijd van de cursus bij een van de andere cursussen wanner hier plaats is. Ook is het mogelijk de gemiste les tijdens openingstijden in het atelier in te halen (vrij werken zonder begeleiding). De cursist overlegt met de docent wanneer er het best kan worden ingehaald.

Bij indeling ontvangt de cursist instructie hoe in te loggen op de website. De cursist kan dan:

 • Persoonlijke gegevens beheren
 • Saldo aanschaffen voor materiaal en stookkosten
 • Een werkplek reserveren voor het inhalen van een les op een moment dat er geen cursus is.

Tijdens de cursustijden kunnen er ook abonnees in het atelier aanwezig zijn die zelfstandig aan het werk zijn.

WORKSHOPS/KINDERFEESTJES

Er worden ook workshops aangeboden door Kleistad. Een workshop kan op aanvraag voor een groep worden georganiseerd.  Dit is ook het geval met de kinderfeestjes.

Tijdens deze activiteiten is er een deel van het atelier gereserveerd voor die activiteit en kunnen ook een deel van de draaischijven in gebruik zijn.  Abonnees van Kleistad kunnen tijdens deze activiteiten wel gebruik maken van het atelier maar moeten er dan wel rekening mee houden dat het drukker is dan normaal. Op de website staat een kalender met daarop de geplande workshops en kinderfeestjes.

GEZOND WERKEN

Helaas kunnen kleistof, grondstoffen voor glazuur en ovendampen de gezondheid schaden.

Om problemen met je eigen gezondheid, of die van andere te voorkomen houden we ons aan de volgende afspraken:

 • Er wordt binnen niet aan droog of biscuit gebakken werk geschuurd, dit doe je buiten of in de spuitcabine met de afzuiging aan.
 • Gebruik de spuitcabine alleen met een goed P3 masker. Zorg voor je eigen P3 masker.
 • Lees de documentatie over gezondheid en de mate van giftigheid van de glazuren en grondstoffen die je gebruikt goed door en houd je aan de aanwijzingen.
 • Let vooral bij het glazuren op schadelijke stoffen en draag beschermende kleding en handschoenen.
 • Neem geregeld je werkkleding mee naar huis om ze te wassen.
 • Eet en drink niet tijdens het werken op de werkplek.
 • Maak na gebruik de apparatuur en ruimte altijd met ruim water schoon ook al heb je bijna niets gedaan en lijkt het op het oog schoon.

DE WERKPLEK

Iedereen heeft recht om in een opgeruimd en schoon atelier te kunnen werken, let daarom op het volgende:

 • Laat nooit wanneer je weggaat werk, materialen of gereedschappen op de tafels achter.
 • Zorg bij het verlaten van de werkplek dat deze schoon is, neem de tafels altijd af met een vochtige doek en mop altijd de vloer onder je werkplek.
 • Iedere abonnee zorgt zelf voor aanschaf van klei, gereedschappen en grondstoffen, zet er duidelijk je naam op, om geen verwarring te creëren.
 • Gereedschappen en grondstoffen berg je na het werken in je kast op. De klei plaats je in een emmer voorzien van je naam, onder de kapstok.
 • De stellingkasten in het atelier zijn alleen voor kleiwerkstukken waaraan nog wordt gewerkt.
 • Er zijn aparte stellingkasten voor abonnees en voor de cursisten
 • Zet je werk zo economisch mogelijk weg (bijvoorbeeld door te stapelen met plankjes) en laat de bovenste plank van de lage stellingkast vrij voor hoog werk.
 • Niemand heeft een vaste plek in de stellingkasten in het atelier.
 • Werkkleding hang je aan de daarvoor bestemde kapstok achter in het atelier.
 • Voor je jas is er een aparte kapstok.
 • Snij nooit met messen of andere scherpe voorwerpen op de gipsplaten, houten werkplaten en de mallen. Deze worden hierdoor onbruikbaar voor glad werk.
 • Let op dat de walktafel een gedeelte heeft waar alleen witte klei op mag worden gewalkt.
 • Maak de walktafel schoon met een stuk krant en niet met water.
 • Bij het boetseren maar vooral met werken op de draaischijf, ontstaat er vuil water met kleislib. Deze kleislib mag alleen weggespoeld worden bij de wastrog waar de slibbak onderstaat, zodat er weinig tot geen slib in het riool terecht komt.
 • Gereedschappen of kwasten gebruikt bij het glazuren moeten eerst in de daarvoor bestemde ton gespoeld worden voor ze onder de kraan schoon gemaakt worden.

GEBRUIK VAN DE OVENS

Abonnees van Kleistad kunnen hun werk stoken in een van de drie ovens van Kleistad.

Je kunt de oven via de website reserveren.

Gebruiksaanwijzingen van de ovens en de stookprogramma’s zijn op de website van Kleistad op de abonneepagina te vinden.

Wanneer je als abonnee niet voldoende werk hebt voor een hele oven mag je je werk in het rek in de stookruimte zetten of je stookt werk van andere abonnees mee. Je mag alleen werk bij de oven zetten dat volledig droog is. En veilig zonder druipen kan worden gestookt.

Sommige klei en glazuur werkt in op de oven of op ander werk in de oven. Gebruik van deze stoffen is niet toegestaan. Overleg altijd bij twijfel of je de klei of glazuur kunt gebruiken.

Zet je werk in de juiste stellingkasten bij de oven. Is de stellingkast vol zet dan geen werk in een andere stellingkast want dat geeft veel verwarring.

Als je wilt dat je werk wordt mee gestookt dan vul je een ovenbriefje in. Er zijn verschillende standaardtemperaturen waarop bij Kleistad meestal wordt gestookt. Plaats alleen werk voor deze temperaturen in de stellingkasten bij de ovens. De stooktemperaturen staan duidelijk op de ovenbriefjes en op de voor die temperatuur betreffende stellingkast aangegeven.

Let op Kleistad regelt het meestoken niet, dat is het initiatief van de abonnees zelf!

Voor het gebruik van de ovens heb je een ovensaldo nodig, dit kan je aanschaffen via de website van Kleistad. De kosten voor het gebruik van de oven worden met je stooksaldo en dat van eventuele “medestokers” verrekend. Bij het beëindigen van je abonnement kun je zelf je stooktegoed laten terugstorten. Hiervoor wordt een kleine administratieve vergoeding berekend.

Je geeft bij het vullen van de oven de stookgegevens door. Dit doe je op de pagina voor abonnees van de website van Kleistad. Wanneer er geen gegevens worden doorgegeven, worden de volledige kosten van de stook, afgeschreven van het saldo van degene die de oven heeft gereserveerd.

Het bijwerken van de ovensaldo’s gaat automatisch op basis van de gegevens die via de website zijn doorgegeven. Op de website van Kleistad kun je op de abonneepagina bekijken wat je ovensaldo is. Je bent zelf verantwoordelijk voor controle van deze gegevens.

De oven wordt op de dag van reservering aangezet. Na de stook haal je de oven op de volgende stookdag voor 15.00 uur leeg. Je kan het werk van anderen in de daarvoor bedoelde stellingkast zetten. Stook je voor iemand anders neem dan bij twijfel altijd eerst contact op.

Heb je de oven voor de volgende dag gereserveerd en is deze niet in gebruik dan mag je de oven ook de dag ervoor ook inruimen en aanzetten.

Nogmaals voor de duidelijkheid: Kleistad is niet verantwoordelijk voor de stook en bepaalt niet de kosten voor het delen van de oven. Dit wordt door de abonnees onderling geregeld. Als stoker bepaal je in overleg met je medestokers welk percentage van de oven ieder gebruikt.

HET VULLEN VAN DE OVENS

Diegene die een oven gereserveerd heeft, blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar oven. Je bepaalt zelf of anderen hun werk kunnen mee stoken.

Bij het vullen van de oven is het de verantwoordelijkheid van de abonnee die de oven gereserveerd heeft om oven en ovenplaten te controleren op beschadigingen en breuk en op de aanwezigheid van bak en/of glazuurresten in de oven en/of op de ovenplaten.

Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig laden van de oven, met een glazuurvrije voet en waar mogelijk op triangels, zand of oude ovenplaat scherven.

Je bepaalt zelf het stookprogramma en kijkt of de instellingen nog juist ingevoerd zijn.

Neem een leeg stookprogramma wanneer je andere instellingen wilt gebruiken dan de standaard programma’s. De handleidingen van de temperatuurcomputers zijn te vinden op de website van Kleistad.

Na afloop van de stook is het je plicht om te controleren of er geen glazuurresten op de ovenplaten zijn achtergebleven en om dit in overleg met de bestuursleden te herstellen. Zijn er tijdens je stook triangels aan je werk vast gestookt en beschadigd zorg dan voor vervanging van deze triangels.

Realiseer je dat je wanneer je een oven hebt gereserveerd en zelf stookt je aansprakelijk bent voor eventuele schade aan regelapparatuur, ovens en/of ovenplaten wanneer je de oven niet op een goede manier hebt gevuld en bediend. Voor je zelf een oven mag vullen moet je dit eerst een aantal maal onder begeleiding van een bestuurslid van Kleistad hebben gedaan.

Kleistad heeft een beperkte voorraad ovenstapel materiaal en triangels etc om je werk op te zetten. Dit materiaal wordt in de loop der tijd vuil of gaat kapot. Natuurlijk proberen we het materiaal aan te vullen maar het advies is om zeker bij kwetsbaar materiaal zelf voor eigen steunen te zorgen.

Ovens warmer dan 100 graden nooit openen, wacht met de werkstukken uit de oven halen tot ze zover afgekoeld zijn dat je ze veilig kunt beetpakken. Je kunt ‘s ochtends de oven op een kier zetten zodat het afkoelen sneller gaat.

Ook de stookruimte en de ruimte waar de spuitcabine staat moeten regelmatig worden schoongemaakt, ook hier is het van belang om nooit droog te vegen.

Geef altijd door per mail door (info@kleistad.nl) wanneer je een defect aan de oven, regelapparatuur of ovenplaten bemerkt, zo staat dit genoteerd en zijn alle bestuursleden hiervan op de hoogte.

GLAZUREN

Eigen glazuren en glazuurgrondstoffen berg je in afsluitbare containertjes, in je kast op.

De voorraad grondstoffen die Kleistad heeft opgeslagen mag door abonnees in kleine hoeveelheden voor het maken van glazuurproeven worden gebruikt. Op de abonneepagina staat een overzicht van de aanwezige grondstoffen.  Er is ook een voorraad restglazuur aanwezig welke door abonnees mag worden gebruikt.

De voorraad klei en grondstoffen in de stookruimte en het atelier is niet voor algemeen gebruik.

Schoonmaakwater van glazuurkwasten, glazuurzeef/spuit en de spuitcabine mag niet rechtstreeks in de gootsteen worden afgevoerd.

Spoel het gereedschap eerst af in de daarvoor bestemde ton waarna je het verder in de wastrog met de slibbakken eronder kunt schoonmaken.

WERK DAT KLAAR IS

Werk dat klaar is neem je mee naar huis zodat er niet onnodig veel ruimte in de stellingkasten wordt ingenomen.

Werk dat al geruime tijd in de stellingkasten staat wordt een aantal keer per jaar opgeruimd. Je hebt dan nog twee maanden om deze werkstukken op te halen. Na die tijd wordt het werk afgevoerd.

DE KLEISTAD GALERIE

Bij de ingang van Kleistad is een galerie ingericht. Abonnees mogen hun werk aanbieden voor tentoonstelling en verkoop in de galerie. De verkoop van werk loopt via de Retourboulevard. De regels en werkwijze van de Kleistad Galerie staan op de website op het abonnee gedeelte beschreven. Kleistad neemt geen verantwoordelijkheid voor werk dat tentoongesteld staat in de Galerie.

PARKEREN

Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij Kleistad. Het gebruik van een parkeerschijf is bijna overal verplicht

PRIVACY

Kleistad gaat zorgvuldig met gegevens van cursisten en abonnees om. Er worden alleen noodzakelijke gegevens vastgelegd voor contact en het sturen van de facturen. Kleistad verstrekt geen gegevens van cursisten en abonnees aan derden. De website van Kleistad waarop je je aanmeldt voor abonnementen en cursussen is van een beveiligingscertificaat voorzien. Voor de automatische incasso en iDeal betalingen wordt gebruikt gemaakt van betaaldienstverlener Mollie

Zie voor meer informatie https://www.kleistad.nl/privacyverklaring/