Privacyverklaring

Stichting Kleistad, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.kleistad.nl Brabantsestraat 14 3812 PJ Amersfoort

06 83840637

info@kleistad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Kleistad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (in onze boekhouding)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Kleistad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief. Je kunt je ten alle tijden hiervoor afmelden.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Je als abonnee een account te bieden waarmee je toegang krijgt tot diverse functionaliteiten zoals het reserveren van de ovens

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Kleistad neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kleistad) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Kleistad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard tot na jouw laatste activiteit bij de Stichting Kleistad.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Kleistad verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Kleistad maakt gebruik van Mollie als betaaldienstverlener en deelt in die context gegevens met Mollie. Kleistad maakt ook gebruik van de Google APIs en gebruikt deze in overeenstemming met de Google API Services User Data Policy, inclusief de ‘Limited Use requirements’.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Stichting Kleistad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als abonnee krijg je een account waarmee je zelf correcties kunt uitvoeren. Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen dan kan je hiervoor een verzoek sturen naar info@kleistad.nl. Stichting Kleistad zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stichting Kleistad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Kleistad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom maakt de website bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kleistad.nl