order_annulering

[bcc: betalen@kleistad.nl] Beste [naam]

We hebben jouw eerdere bestelling van een [artikel] geannuleerd.

Bijgaand de creditfactuur. Mocht er nog een openstaand bedrag vermeld staan, dan verzoeken we je dit over te maken op de rekening van Stichting Kleistad NL10 RABO 0191913308 onder vermelding van [referentie].

Als er door ons een bedrag terugbetaald moet worden dan zorgen we dat dit zo spoedig mogelijk wordt overgemaakt.