Grondstoffen

Op deze lijst staan grondstoffen die je kan tegenkomen in glazuurrecepten. Let op er staan ook grondstoffen op die beter niet gebruikt kunnen worden.
De samenstelling van de grondstoffen zijn niet altijd bij iedere leverancier het zelfde. De formules in deze lijst zijn afkomstig van diverse bronnen (leveranciers, recepten, opleidingen etc) Mocht je fouten in deze lijst tegen komen dit graag via het contactformulier van Kleistad doorgeven zodat dit kan worden aangepast.

Naam Formule (samenstelling)
Albiet  (sodaveldspaat) Na2 – Al2O3 – 6SiO2
Aluminiumoxide Al2O3
Anorthosit CaO –  Al2O3 – 2SiO2
Antimoonoxide Sb2O3
Ball clay (porseleinaarde) Al2O3 – SiO2 – 2H2O
Bariumcarbonaat BaCO3
Beenderas 3CaO – P2O5
Beendermeel Ca3 – 2PO4
Bentoniet (bentone, porseleinaarde) Al2O3 – 4SiO2 – 9H2O
Bismuthoxide Bi2O3
Bismuth subnitraat BiNO3– H2O
Booroxide B2O3
Borax (natriumboraat) Na2O -2B2O3– 10H2O
Cadmiumsulfide CdS
Calciumboraat  (colemaniet) 2CaO – 3B2O3 – 5H2O
Calciumcarbonaat  (krijt, whiting) CaCO3
Calciumfluoride CaF2
Calciumfosfaat  (beenderas) 3CaO -P2O5
Calciumsilicaat  (wollastoniet) CaSiO2
Chinaclay  (kaolien) Al2O3 – 2SiO2 – 2H2O
Chroomoxide Cr2 – O3
Cobaltsulfaat CoSO4 – 7H2O
Cobaltcarbonaat CoCO3
Cobaltoxide Co3O4
Colemaniet  (calciumboraat) 2CaO – 3B2O3 – 5H2O
Cornish stone Na2O -Al2O3 -8SiO2
Cryoliet Na3AlF6
Dolomiet  (calciummagnesium) CaCO3 – MgCO3
Flint (Silex, kwarts) SiO2
Fritte F10 – 05 Lood-bi-silicaat SiO2 – Al2O3 – PbO
Fritte F10 – 01 Loodmonosilicaat SiO2 – PbO
Fritte F14 – 51 Alkaliboorsilicaat SiO2 – Na2O – B2O3
Fritte F15 – 10 Alkali SiO2 – Al2O3 – Na2OI – CaO – K2O – ZnO
Fritte F15 – 11 Natrium Lood Boor 0,5 Na20 – 0,5 PbO – 1,5 SiO2 –  l B2
Fritte F 31 – 10 Natrium Silicaat 0,64 Na20 – 0,06 K2O – 0,29 CaO – 0,09 Al2O3  – 3,03 SiO2, 0,09  B2O3
Fritte F32 – 21Calciumcarbonaat CaO – B2O3
Fritte   F32 – 22 Zink 0,15 Na2O – 0,10 CaO – 1,45 SiO2 – 0,10 K2O – 0,68 ZnO – 0,31 B2O3
Calciumfluoride CaF2
Gerstleyboraat
Houtas
Ijzerchromaat FeCrO4
Ijzeroxide geel (gele oker) Fe2O3 – H2O
Ijzeroxide rood Fe2O3
Ijzeroxide zwart/bruin FeO
Ijzersulfaat FeSO4 – 7H2O
Ilmeniet Fe2O3 – TiO2
Kaliumcarboraat (Potas) K2 – CO3
Kaliveldspaat (potasveldspaat) K2O – Al2O3 – 6SiO2
Kaolien  (China clay) Al2O3 – 2SiO2 – 2H2O
Kaolien gecalcineerd (porseleinaarde) Al2O3 – 2SiO2
Kobaltsulfaat CoSO4 – 7H2O
Kopercarbonaat CuCO3
Koperoxide CuO
Kopersulfaat CuSO4 – 5H2O
Krijt  (Calciumcarbonaat) CaCo3
Kwarts  (silex, flint) SiO2
Lepidoliet LiF – kF – Al2O3 – 3SiO2
Lithiumcarbonaat Li2CO3
Loodbiscilicaat PbO – 2SiO2
Loodcarbonaat 2PbOCO3 – PbOH2
Loodoxide Pb3O4
Magnesiumcarbonaat MgCO3
Magnesiumoxide MgO
Magnesiumsilicaat (talk, steatite) 3MgO – 4SiO2 – H2O
Magnesiumsulfaat MgSO4 – 7H2O
Mangaancarbonaat MnCO3
Mangaandioxide MnO2
Molochiet Al2O3 – 2SiO2
Natriumcarbonaat (borax) Na2O – B2O3 – 10H2O
Natriumbicarbonaat NaHCO3
Natriumcarbonaat  (soda) Na2CO3
Natriumchloride (zout) NaCl
Natriumsilicaat  (waterglas) Na2O – SiO2
Natronveldspaat  (sodaveldspaat) Na2O – Al2O3 – 6SiO2
Nepheline Syeniet 0,25K2O –  0,75Na2O – 1 Al2O3 – 4,5 SiO2
Nikkelcarbonaat NiCO3 – 2Ni(OH)2 – 4H2O
Nikkeloxide Ni2O3
Nikkelsilicaat NiSiAl
Petaliet  (lithiumveldspaat) Li2O – Al2O3 – 8SiO2O
Potas  (kaliumcarbonaat) K2 – CO3
Potasveldspaat (kaliveldspaat) K2O – Al2O3 – 6SiO2
Rutiel TiO3
Selenium Se
Soda (natriumcarbonaat) Na2CO3
Sodaveldspaat  (natronveldspaat) Na2O – Al2O3 – 6SiO2
Siliciumcarbide (carborundum) 2SiC
Spodumeen (lithiumveldspaat) Li2O – Al2O3 – 4SiO2
Strontiumcarbonaat SrCO3
Talk (steatite,magnesiumsilicaat) 3MgO – 4SiO2 – H2O
Tinoxide SnO2
Titaandioxide TiO2
Uraniumoxide U2O8
Vanadiumoxide V2O5
Veldspaat kali (potas) K2O – Al2O3 – 6SiO2
Veldspaat natron (soda) Na2O – Al2O3 – 6SiO2
Vulkanische as (lavameel) 45% kwarts – 14%  Al2O3 – 10% FeO
Waterglas (natriumsilicaat) Na2O – SiO2
Wollastoniet (calciumsilicaat) CaO – SiO2
Zilverzand SiO2
Zink boraat ZnO – B2O3 – 2H2
Zinkoxide ZnO
Zirkoonsilicaat (zirkoniet) ZrO2 – SiO4
Zirkoonoxide ZrO2
Zout (natriumchloride) NaCl